Thông tin & Sự kiện

Tư giới thiệu - Ds học viên Nhà Thuốc Tốt

Ngày 03/06/2021 14:29

Nhà Thuốc Tốt giới thiệu các bạn DS từ mọi miền của đất nước Việt Nam . 

Các bạn là những Ds xinh đẹp và học rất tốt 

Chắn chắn sau nầy mỗi bạn sẽ có nhiều hướng lựa chọn phù hợp cho nghề dược

Gọi ngay - Chat với chúng tôi qua Zalo