TP HCM HỌC KHI NÀO

NHÀ THUỐC TỐT THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC ( tháng 6 ,7 năm 2022 )

NHÀ THUỐC TỐT KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC ĐẶC BIỆT THÁNG 6 - 7 NĂM 2022

Xem chi tiết

NHÀ THUỐC TỐT THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC ( tháng 6 năm 2022 )

NHÀ THUỐC TỐT THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC

Tại HCM , Cần Thơ , Hà Nội và Đà Nẳng ( tháng 6 năm 2022 )

---------------------------------------------------------------

Xem chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC Tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC
Tháng 4 năm 2022 - Tại HCM , Cần Thơ ,Hà Nội và Đà Nẳng

Xem chi tiết

NHÀ THUỐC TỐT THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ĐẦU NĂM 2022

NHÀ THUỐC TỐT THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ĐẦU NĂM  2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH DƯỢC ( tháng 01/2021 )

THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH DƯỢC
------------------------------------------------------------------------------------
TẠI TP HCM , HÀ NỘI , ĐÀ NẲNG VÀ CẦN THƠ

Xem chi tiết