Trang chủTư vấn, đào tạo

Tư vấn, đào tạo

Tư vấn GDP cho các công ty dược

Tư vấn xây dựng GDP cho các doanh nghiệp Dược
1. Tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP.
2. Tư vấn  xây dựng và  thiết lập hệ thống tài liệu hồ sơ.
3. Tư vấn đào tạo và chuẩn bị các tài liệu và trang thiết bị cần thiết cho việc xin giấy chứng nhận.
4. Tiến hành  các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận GDP.
5. Hỗ trợ đánh giá định kỳ và cải tiến các tiêu chuẩn  hàng năm.
Số ĐT liên hệ trực tiếp : 0937146168