Thông tin & Sự kiện

Ds Bích Thảo - khóa tư vấn thuốc và quản trị nhà thuốc GPP của Nhà Thuốc Tốt

Ngày 31/05/2021 1:56

Ds Bích Thảo - khóa tư vấn thuốc và quản trị nhà thuốc GPP của Nhà Thuốc Tốt

Bạn từng tham gia chương trình " Người ảnh mẫu " và đạt các giải ảnh mẫu đặc biệt

Là một Ds bạn hiểu thế nào là sự cần thiết để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm , học tập cùng BGH Y KHoa