Thông tin & Sự kiện

Ds Ngọc Trân nói về Nhà Thuốc Tốt

Ngày 31/05/2021 1:55

Các bạn Ds hãy nghe các Dược sĩ học viên của Nhà Thuốc Tốt  

Bạn nói về sự cần thiết tham gia các khóa đào tạo của Nhà Thuốc Tốt để có thêm kinh nghiệm thực tế , kiến thức bệnh học chuẩn mực và môi trường việc làm chuyên nhgiệp  

DƯỢC SĨ NGỌC TRÂN ( KHÓA DS TƯ VẤN THUỐC  DS QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC GPP  )