HomeConsulting, training

Consulting, training

INFRASTRUCTURE

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ THUỐC TỐT - MỸ PHƯỚC PHARMACY

 

Phòng VIDEO 1:

► Chức năng : trình chiếu các hình ảnh , video clip minh họa về các bệnh lý thực tế

 

 

 

Phòng KỸ NĂNG  2 :

► Huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp

►Huấn luyện kinh nghiệm kiến thức thực tế

►Huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống thông minh

 

 

Phòng KỸ NĂNG 3

Lý thuyết mở rộng