HomeAbout us

About us

Profile Doctor Specialist DO TAN THUC

 

 

                                                                                                 

 -Tốt nghiệp Đại học tại trường Đại Học Y Dược Tp HCM , TN chuyên khoa 2 từ trường Đại học Y Huế  năm 1991 . Công tác tại Bệnh viện Bệnh  Nhiệt Đới ,

 -Bác Sĩ Đỗ Tấn Thức  đã từng có thâm niên công tác hơn 25 năm tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ( phòng số 8) , tham gia công tác đào tạo tại khoa y trường Đại HọcY Dược Tp HCM 

-Hiện nay , Bác sĩ hiện phụ trách giảng dạy các chuyên đề về các bệnh truyền nhiễm tại khu đào tạo Công ty TNHH Nhà Thuốc Tốt 

Phụ trách cập nhật  bổ sung kiến thức y khoa cho học viên và nhân viên , phụ trách các dự án y khoa tại Nhà Thuốc Tốt 

 

 

  xem thêm  ⇒