Trang chủTư vấn, đào tạo

Tư vấn, đào tạo

BÀI GIẢNG CHUYÊN KHOA DO CÁC BÁC SĨ - DƯỢC SĨ PHỤ TRÁCH

 

Các bạn Ds và các Bạn đang hoặc sẽ tham gia các khóa học từ Nhà Thuốc Tốt thì tìm hiểu nội dung giảng dạy ở đây , các bạn xác định mục tiêu sau khi học xong ở Nhà Thuốc Tốt sẽ làm lĩnh vực nào rồi chọn khóa học và chọn ưu đãi phù hợp , sau đó đăng ký ghi danh để được huấn luyện 

Trong giai đoạn hiện nay , kiến thức ngày càng phải được nâng cao , số lượng Ds ra trường ngày càng nhiều và nhà tuyển dụng sẽ đòi hỏi ngày càng khắc khe, nếu chúng ta không cập nhật kiến thức chuẩn mực không nâng cao kiến thức bệnh học, học hỏi không đúng chổ không hiểu biết hoặc hiểu không rành về bệnh học , không hiểu cách tư vấn và điều trị một sô bệnh thì ngoài việc làm chi phí điều trị bệnh nhân tốn kém còn gây tác động xấu đến sức khỏe người bệnh , kiến thức không vững chắc chắn sẽ khó xin việc làm hoặc có việc làm nhưng chắc chắn chưa ưng ý . Một số bạn xin thực tập tại nhà thuốc GPP sau một thời gian tưởng chừng như đã hiểu và biết nhiều nhưng thật ra đây là sự ngộ nhận giữa : " tư vấn thuốc " và " lấy thuốc để bán "

Ngoài ra khi kiến thức bệnh học còn yếu bạn sẽ không thể áp dụng để tư vấn thuốc và áp dụng điều trị các bệnh lý thông thường cho bản thân mình cho người thân và gia đình mình

Admin Nhà Thuốc Tốt 

CLIP NẦY SẼ CHO CÁC BẠN BIẾT BÁC SĨ DƯỢC SĨ NÀO SẼ PHỤ TRÁCH CHUYÊN KHOA NÀO ĐỂ GIẢNG DẠY CHO CÁC BẠN - ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ CHUYÊN NGHIÊP LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU

Các bạn Ds và các Bạn đang hoặc sẽ tham gia các khóa học từ Nhà Thuốc Tốt thì tìm hiểu nội dung giảng dạy ở đây , các bạn xác định mục tiêu sau khi học xong ở Nhà Thuốc Tốt sẽ làm lĩnh vực nào rồi chọn khóa học và chọn ưu đãi phù hợp , sau đó đăng ký ghi danh để được huấn luyện 
Trong giai đoạn hiện nay , kiến thức ngày càng nâng cao , nếu chúng ta không cập nhật kiến thức chuẩn mực không nâng cao kiến thức bệnh học, học hỏi không đúng chổ không hiểu biết hoặc hiểu không rành về bệnh học không hiểu cách tư vấn và điều trị một sô bệnh thông thường thì ngoài việc làm chi phí điều trị bệnh nhân tốn kém còn gây tác động xấu đến sức khỏe
người bệnh , kiến thức không vững chắc chắn sẽ khó xin việc làm hoặc có việc làm nhưng chắc chắn chưa ưng ý
Ngoài ra khi kiến thức bệnh học còn yếu bạn sẽ không thể áp dụng để tư vấn thuốc và áp dụng điều trị các bệnh lý thông thường cho bản thân mình cho người thân và gia đình mình
 
Admin Nhà Thuốc Tốt 
CLIP NẦY SẼ CHO CÁC BẠN BIẾT BÁC SĨ DƯỢC SĨ NÀO SẼ PHỤ TRÁCH CHUYÊN KHOA NÀO ĐỂ GIẢNG DẠY CHO CÁC BẠN - ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ CHUYÊN NGHIÊP LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU