Thông tin & Sự kiện

VIỆC LÀM TỪ NHÀ THUỐC TỐT

Ngày 08/03/2021 10:02

Công ty Nhà Thuốc Tốt thông báo việc làm sau đây

 

1. Nhân viên phòng quản lý chất lượng sản phẩm QA 

Số lượng : 1 Ds 

Trình độ : Ds đã tốt nghiệp đại học 

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm là một ưu tiên