Thông tin & Sự kiện

THÔNG BÁO VIỆC LÀM THÁNG 11.2021 ( tuần 1 )

Ngày 12/11/2021 6:52

THÔNG BÁO VIỆC LÀM THÁNG 11.2021 

--------------------------------------------------

Thân gởi : các bạn Ds đang tham gia khóa học tại Nhà Thuốc Tốt

admin post thông tin việc làm các bạn có thể tham gia , vì đây là những công việc có chổ nghĩ lại nên các Ds từ các tỉnh các bạn nhanh chóng tham gia nhé