Thông tin & Sự kiện

Thực hành tư vấn thuốc tại Nhà Thuốc Phúc An

Ngày 04/04/2022 9:36

Các Dược sĩ học viên sẽ được thực hành tại nhà thuốc Phúc An Tp Cần Thơ

Xem thêm về các khóa đào tạo của Nhà Thuốc Tốt trên facebook