Thông tin & Sự kiện

Thực hành tại Nhà Thuốc Thành Duy Tp CầnThơ

Ngày 04/04/2022 9:36

Ds tham gia khóa Nhà Thuốc Tốt tại Cần Thơ sẽ thực hành tại Nhà Thuốc tp Cần Thơ 

Các Bạn Dược sĩ học viên Nhà Thuốc Tốt tại Cần Thơ tham gia khóa " Ds tư vấn thuốc và quản trị nhà thuốc GPP " đang có những giờ thực hành đầy bổ ích tại một trong những nhà thuốc mà chủ nhà thuốc cũng là học viên của BGH Y Khoa Nhà Thuốc Tốt trước đây.