Thông tin & Sự kiện

LỊCH GIẢNG THÀNH PHỐ HCM - CẦN THƠ ( Tuần thứ 1 tháng 10/2019 từ 30/09/2019 - 05/10/2019)

Ngày 29/09/2019 23:41

LỊCH TRỰC TƯ VẤN VÀ LỊCH HỌC ( Tuần 1 tháng 10/2019 ) 

-------------------------------------------------------------------------

Lịch học và lịch tư vấn thuốc đã có , các bạn Ds xem và thực hiện 

Địa chỉ học như tuần rồi , tại Lê Hồng Phong

admin xin nhắc lại qui định về thực hành như sau 

Mỗi Ds hv nhathuoctot sẽ có thời gian thực hành là :

1. Mỗi tuần 4- 5 buổi , mỗi buổi 4-5 giờ 

2. Tổng số giờ thực hành cho tòan khóa học là 70 - 80 giờ

Trong khoảng thời gian thực hành theo qui định , các bạn vui lòng đọc kỹ nội qui ra vào làm việc tại khu vực nhà thuốc ( treo ở nhà thuốc và

trong lớp ) 

Sau số giờ thực hành nầy , những bạn nào đã đủ giờ thực hành thì sẽ tự động không có tên trong tuần thực hành kế tiếp  . Trường hợp những bạn nào chưa đủ giờ ( do bận công việc đột xuất , do vắng thực hành , hay vì lý do khác vắng mặt ) và những bạn đã đủ thời gian thực hành  

nhưng có mong muốn thực hành thêm để học hỏi thêm kiến thức thì phải làm đơn theo mẫu đơn ( Có sẳn trong lớp) và phải được sự đồng ý của BGH Y Khoa 

Admin đề nghị các bạn đọc , hiểu và áp dụng đúng nội dung nầy 

Tuần nầy , sẽ có 2 buổi pv xin việc tại nhà thuốc nên 2 buổi nầy BGH Y Khoa sẽ thực hiện tại nhà thuốc 

Các bạn mới tham gia khóa , sẽ được add vao nhóm zalo để có thông tin về lịch học , thông tin bài giảng của Bs , thông tin về những bệnh lý hay thông tin về y học sẽ được post vào nhóm 

Ngoài ra trong tuần sau ( tuần thứ hai tháng 10 ) lớp chúng ta sẽ có bài Tư vấn thuốc với người nước ngoài tại Tp HCM trong vòng 2,5 -3 giờ ,các bạn cần chuẩn bị câu hỏi để tham gia 

Trong tuân thứ hai nây cũng sẽ có các bài khảo sát bệnh học , tư vấn thuốc từ cô Tiên và Thầy Thức , thầy Phú nhằm làm căn cứ để cấp chứng nhận cho các ds sau nầy 

 

Thân chào các bạn Ds và chúc cho các bạn có những buổi nghĩ cuối tuần vui vẽ  Ervvg bhGggjjjjn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghhh29/9/201921:29:37 
-------------------------------------------------------------------------
Lịch học và lịch tư vấn thuốc đã có , các bạn Ds xem và thực hiện 
admin xin nhắc lại qui định về thực hành như sau : 
Mỗi Ds hv nhathuoctot sẽ có thời gian thực hành là :
1. Mỗi tuần 4- 5 buổi , mỗi buổi 4-5 giờ 
2. Tổng số giờ thực hành cho tòan khóa học là 70 - 80 giờ
Trong khoảng thời gian thực hành theo qui định , các bạn vui lòng đọc kỹ nội qui ra vào làm việc tại khu vực nhà thuốc ( treo ở nhà thuốc và trong lớp ) 
Sau số giờ thực hành nầy , những bạn nào đã đủ giờ thực hành thì sẽ tự động không có tên trong tuần thực hành kế tiếp  . Trường hợp những bạn nào chưa đủ giờ ( do bận công việc đột xuất , do vắng thực hành , hay vì lý do khác vắng mặt ) và những bạn đã đủ thời gian thực hành nhưng có mong muốn thực hành thêm để học hỏi thêm kiến thức thì phải làm đơn theo mẫu đơn ( Có sẳn trong lớp) và phải được sự đồng ý của BGH Y Khoa 
Admin đề nghị các bạn đọc , hiểu và áp dụng đúng nội dung nầy 
Tuần nầy , sẽ có 2 buổi pv xin việc tại nhà thuốc nên 2 buổi nầy BGH Y Khoa sẽ thực hiện tại nhà thuốc 
Các bạn mới tham gia khóa , sẽ được add vao nhóm zalo để có thông tin về lịch học , thông tin bài giảng của Bs , thông tin về những bệnh lý hay thông tin về y học sẽ được post vào nhóm 
Ngoài ra trong tuần sau ( tuần thứ hai tháng 10 ) lớp chúng ta sẽ có bài Tư vấn thuốc với người nước ngoài tại Tp HCM trong vòng 2,5 -3 giờ , các bạn cần chuẩn bị câu hỏi để tham gia 
Trong tuân thứ hai nây cũng sẽ có các bài khảo sát bệnh học , tư vấn thuốc từ cô Tiên và Thầy Thức , thầy Phú nhằm làm căn cứ để cấp chứng nhận cho các ds sau nầy 
Thân chào các bạn Ds và chúc cho các bạn có những buổi nghĩ cuối tuần vui vẽ
Admin nhathucotot LỊCH TRỰC TƯ VẤN VÀ LỊCH HỌC ( Tuần 1 tháng 10/2019 ) 
-------------------------------------------------------------------------
Lịch học và lịch tư vấn thuốc đã có , các bạn Ds xem và thực hiện 
admin xin nhắc lại qui định về thực hành như sau : 
Mỗi Ds hv nhathuoctot sẽ có thời gian thực hành là :
1. Mỗi tuần 4- 5 buổi , mỗi buổi 4-5 giờ 
2. Tổng số giờ thực hành cho tòan khóa học là 70 - 80 giờ
Trong khoảng thời gian thực hành theo qui định , các bạn vui lòng đọc kỹ nội qui ra vào làm việc tại khu vực nhà thuốc ( treo ở nhà thuốc và trong lớp ) 
Sau số giờ thực hành nầy , những bạn nào đã đủ giờ thực hành thì sẽ tự động không có tên trong tuần thực hành kế tiếp  . Trường hợp những bạn nào chưa đủ giờ ( do bận công việc đột xuất , do vắng thực hành , hay vì lý do khác vắng mặt ) và những bạn đã đủ thời gian thực hành nhưng có mong muốn thực hành thêm để học hỏi thêm kiến thức thì phải làm đơn theo mẫu đơn ( Có sẳn trong lớp) và phải được sự đồng ý của BGH Y Khoa 
Admin đề nghị các bạn đọc , hiểu và áp dụng đúng nội dung nầy 
Tuần nầy , sẽ có 2 buổi pv xin việc tại nhà thuốc nên 2 buổi nầy BGH Y Khoa sẽ thực hiện tại nhà thuốc 
Các bạn mới tham gia khóa , sẽ được add vao nhóm zalo để có thông tin về lịch học , thông tin bài giảng của Bs , thông tin về những bệnh lý hay thông tin về y học sẽ được post vào nhóm 
Ngoài ra trong tuần sau ( tuần thứ hai tháng 10 ) lớp chúng ta sẽ có bài Tư vấn thuốc với người nước ngoài tại Tp HCM trong vòng 2,5 -3 giờ , các bạn cần chuẩn bị câu hỏi để tham gia 
Trong tuân thứ hai nây cũng sẽ có các bài khảo sát bệnh học , tư vấn thuốc từ cô Tiên và Thầy Thức , thầy Phú nhằm làm căn cứ để cấp chứng nhận cho các ds sau nầy 
Thân chào các bạn Ds và chúc cho các bạn có những buổi nghĩ cuối tuần vui vẽ
Admin nhathucotot LỊCH TRỰC TƯ VẤN VÀ LỊCH HỌC ( Tuần 1 tháng 10/2019 ) 
-------------------------------------------------------------------------
Lịch học và lịch tư vấn thuốc đã có , các bạn Ds xem và thực hiện 
admin xin nhắc lại qui định về thực hành như sau : 
Mỗi Ds hv nhathuoctot sẽ có thời gian thực hành là :
1. Mỗi tuần 4- 5 buổi , mỗi buổi 4-5 giờ 
2. Tổng số giờ thực hành cho tòan khóa học là 70 - 80 giờ
Trong khoảng thời gian thực hành theo qui định , các bạn vui lòng đọc kỹ nội qui ra vào làm việc tại khu vực nhà thuốc ( treo ở nhà thuốc và trong lớp ) 
Sau số giờ thực hành nầy , những bạn nào đã đủ giờ thực hành thì sẽ tự động không có tên trong tuần thực hành kế tiếp  . Trường hợp những bạn nào chưa đủ giờ ( do bận công việc đột xuất , do vắng thực hành , hay vì lý do khác vắng mặt ) và những bạn đã đủ thời gian thực hành nhưng có mong muốn thực hành thêm để học hỏi thêm kiến thức thì phải làm đơn theo mẫu đơn ( Có sẳn trong lớp) và phải được sự đồng ý của BGH Y Khoa 
Admin đề nghị các bạn đọc , hiểu và áp dụng đúng nội dung nầy 
Tuần nầy , sẽ có 2 buổi pv xin việc tại nhà thuốc nên 2 buổi nầy BGH Y Khoa sẽ thực hiện tại nhà thuốc 
Các bạn mới tham gia khóa , sẽ được add vao nhóm zalo để có thông tin về lịch học , thông tin bài giảng của Bs , thông tin về những bệnh lý hay thông tin về y học sẽ được post vào nhóm 
Ngoài ra trong tuần sau ( tuần thứ hai tháng 10 ) lớp chúng ta sẽ có bài Tư vấn thuốc với người nước ngoài tại Tp HCM trong vòng 2,5 -3 giờ , các bạn cần chuẩn bị câu hỏi để tham gia 
Trong tuân thứ hai nây cũng sẽ có các bài khảo sát bệnh học , tư vấn thuốc từ cô Tiên và Thầy Thức , thầy Phú nhằm làm căn cứ để cấp chứng nhận cho các ds sau nầy 
Thân chào các bạn Ds và chúc cho các bạn có những buổi nghĩ cuối tuần vui vẽ
Admin nhathucotot