Trang chủThông tin & Sự kiệnHOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC GPP cho Ds CẦN THƠ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC GPP cho các Dược sĩ Tp Cần Thơ khóa TƯ VẤN THUỐC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC GPP

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU CÁC DS KHÓA TƯ VẤN THUỐC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC GPP (KHÓA BUỔI TỐI )

CÁC DƯỢC SĨ NHÀ THUỐC TỐT LÊN SÓNG SÁNG CHỦ NHẬT VÀ HƠI ĐẶC BIỆT MỘT CHÚT
Giới thiệu với các Bạn Ds Nhà Thuốc Tốt các Bạn Ds rất đam mê nghề dược 
....................................................................................................
3 Dược sĩ trực tư vấn thuốc với cô Phan Thanh Thuỷ Tiên
từ ngoài vào trong , chúng ta có :
-------------------------------------------------------------

Xem chi tiết

Thực hành tư vấn thuốc của Ds học viên Nhà Thuốc Tốt tại NT Phuong Anh ngày 19.06.2017

Cái gì đây

VUI- VUI -VUI 

Giới thiệu các Ds xinh đẹp khóa Tư vấn thuốc và quản trị nhà thuốc GPP của Nhà Thuốc Tốt 

Xem chi tiết

Bs chuyên khoa 2 Đỗ Tấn Thức với Các bạn Ds Nhà Thuốc Tốt ngày 16.06.2017

Bài giảng Bs chuyên khoa 2 Đỗ Tấn Thức với Các bạn Ds Nhà Thuốc Tốt ngày 16.06.2017 ( khóa TƯ VẤN THUỐC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC GPP )

Xem chi tiết

Bác sĩ Thức với các bạn DS Tp Cần Thơ - khóa Tư vấn thuốc và quản trị nhà thuốc GPP 11.06.2017

Bác sĩ Thức với các bạn DS Tp Cần Thơ - khóa Tư vấn thuốc và quản trị nhà thuốc GPP ( ngày 11/06/2017 ) 

Xem chi tiết