Thông tin & Sự kiện

Thực hành tư vấn thuốc tại MyPhuoc Pharmacy dưới sự giám sát của Ds phụ trách

Ngày 03/06/2021 14:10

Thực hành TƯ VẤN THUỐC  dưới sự giám sát của Ds phụ trách : Cô Thủy Tiên - GDĐH CTY TNHH Nhà Thuốc Tốt 

Các bạn Ds hóa Tư Vấn Thuốc chuyên nghiệp

 

 

Cô Ds Thủy Tiên ( GDĐH CTY TNHH Nhà Thuốc Tốt ) đang hướng dẫn cho các Ds tại Nhà thuốc CTy Nhà Thuốc Tốt