Thông tin & Sự kiện

LỊCH GIẢNG THÀNH PHỐ HCM - CẦN THƠ ( Tuần thứ 1 tháng 06/2019 từ 3/06/2019 - 8/06/2019)

Ngày 02/06/2019 11:01

Thân gởi các Dược sĩ - các học viên Nhà Thuốc Tốt 

Lich học tuần đã có bên dưới các bạn vui lòng xem và thực hiện