Trang chủTư vấn, đào tạo

Tư vấn, đào tạo

DANH MỤC BÀI GIẢNG DO CÁC BÁC SĨ - DƯỢC SĨ PHỤ TRÁCH

Các bạn Ds và các Bạn đang hoặc sẽ tham gia các khóa học từ Nhà Thuốc Tốt thì tìm hiểu nội dung giảng dạy ở đây , các bạn xác định mục tiêu sau khi học xong ở Nhà Thuốc Tốt sẽ làm lĩnh vực nào rồi chọn khóa học và chọn ưu đãi phù hợp , sau đó đăng ký ghi danh để được huấn luyện 

Trong giai đoạn hiện nay , kiến thức ngày càng nâng cao , nếu chúng ta không cập nhật kiến thức chuẩn mực -

không nâng cao kiến thức , học hỏi không đúng chổ , không hiểu biết về bệnh học , không hiểu cách tư vấn và điều trị một số bệnh thông thường ,thì ngoài việc làm chi phí điều trị bệnh nhân tốn kém còn gây tác động xấu đến sức khỏe người bệnh , kiến thức không vững chắc chắn sẽ khó xin việc làm hoặc có việc làm nhưng chắc chắn chưa ưng ý . Ngoài ra khi kiến thức bệnh học còn yếu bạn sẽ không thể áp dụng để tư vấn thuốc và áp dụng điều trị các bệnh lý thông thường cho bản thân mình cho người thân và gia đình mình 
Admin Nhà Thuốc Tốt