Thông tin & Sự kiện

Thực hành trục tiếp cùng BGH Y Khoa

Ngày 01/07/2022 12:22

Thực hành trực tiếp cùng thầy Nhà Thuốc Tốt

 

--------------------------------------------------------------------

Mỗi ngày chúng tôi ở đây cùng các bạn , để giúp các bạn trở thành những người chủ tốt những dược sĩ có kiến thức và nghiệm tốt giỏi nghề , giàu kinh nghiệm tốt đạo đức . Kinh nghiệm là những gì cực kỳ cần thiết và Quí giá

Đem kiến thức và năng lực giúp đời giúp người và giúp mình