Trang chủThông tin & Sự kiệnTP HÀ NỘI HỌC KHI NÀO

TP HÀ NỘI HỌC KHI NÀO

Công Ty TNHH Nhà Thuốc Tốt thông báo khai giảng khóa tại Hà Nội

Khai giảng khóa tháng 6 /2017 ( 24/06/2017 )

1. BÁN THUỐC CHUYÊN NGHIỆP TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI  ( khóa học 6 tuần học vào các ngày cuối tuần , thực hành 3 buổi tuần tại nhà thuốc quận Hai Bà Trưng  )

2. TƯ VẤN THUỐC , XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC GPP  ( khóa học 10 tuần học vào các ngày cuối tuần , thực hành 3 buổi tuần tại nhà thuốc quận Hai Bà Trưng )

Xem chi tiết